Aktueel
ALV verenigingsjaar 2017-2018
MX-kalender 2019 is nog niet bekend
Wedstrijd Bromfietscross 8-9-2018 afgelast!!!!
@ All foreign mx-riders
KNMV MX-polis....?!
Wist u dat ?
Enkele Foto's

Waarom ons houden aan de vergunning?

Motorclub Neerijnen


Het feit dat jij je sport/hobby op het circuit van de MCC Neerijnen kunt beoefenen is een zeldzaam voorrecht.

Na veel inspanningen heeft het bestuur het anno 1989 voor elkaar gekregen dat het circuit "De Lage Paarden" als MOTORCROSSTERREIN in het bestemmingsplan werd opgenomen. Je begrijpt dat de noodzakelijke vergunningen aan deze bestemmingsplanwijziging ten grondslag liggen. In de vergunningen, milieu en hinderwet, zijn afspraken vastgelegd die met de gemeente Neerijnen en de OD-Rivierenland zijn gemaakt. Uitteraard wordt er, en terecht, streng gelet op naleving van de vastgelegde afspraken. 

Omdat wij de mx-sport in Waardenburg voor de toekomst willen veiligstellen leven wij de vergunningen strikt na. Wij eisen dat bezoekers, jij dus, de regels ook en zonder discussie naleeft. Wij, het bestuur van de MCC Neerijnen (MON vereniging) en de MSV “de Vrije Uitlaat” (KNMV vereniging) beseffen als geen ander dat wij het feit dat wij onze sport in Waardenburg kunnen bedrijven een kostbaar goed is en we willen dat jij je dat ook goed beseft!!!

Circuit

"De Lage Paarden"
De Lage Paarden 40
4181 PN Waardenburg

Tel: 06-30386437

mccneerijnen@outlook.com

Social media